Ví nam size M + Màu nâu

760.000 VND

Kích thước12.5 × 9.4 × 1 cm
Chất liệu

Size

Thương hiệu

Kalpa

  • Ví nam bỏ vừa giấy tờ xe cũ.
  • Gồm:  6 ngăn bỏ thẻ ATM, name card, 2 ngăn bỏ giấy tờ cũ, 2 ngăn bỏ tiền và 1 ngăn khoá kéo.
  • Ví được làm từ da bò 100% và được may thủ công.

Review

Inline Feedbacks
View all comments

Ví nam size M + Màu nâu

760.000 VND

Kích thước12.5 × 9.4 × 1 cm
Chất liệu

Size

Thương hiệu

Kalpa

  • Ví nam bỏ vừa giấy tờ xe cũ.
  • Gồm:  6 ngăn bỏ thẻ ATM, name card, 2 ngăn bỏ giấy tờ cũ, 2 ngăn bỏ tiền và 1 ngăn khoá kéo.
  • Ví được làm từ da bò 100% và được may thủ công.

Review

Inline Feedbacks
View all comments

Ví nam size M + Màu nâu

760.000 VND

Kích thước12.5 × 9.4 × 1 cm
Chất liệu

Size

Thương hiệu

Kalpa

  • Ví nam bỏ vừa giấy tờ xe cũ.
  • Gồm:  6 ngăn bỏ thẻ ATM, name card, 2 ngăn bỏ giấy tờ cũ, 2 ngăn bỏ tiền và 1 ngăn khoá kéo.
  • Ví được làm từ da bò 100% và được may thủ công.

Review

Inline Feedbacks
View all comments