Ví nam Kalpa size M – màu Đen

650.000 VND

Kích thước12 × 9.3 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Ví nam Kalpa mẫu hiện đại.
  • Gồm 6 ngăn để đựng thẻ, 2 ngăn đựng giấy tờ xe và 2 ngăn đựng tiền.

 

Review

Inline Feedbacks
View all comments

Ví nam Kalpa size M – màu Đen

650.000 VND

Kích thước12 × 9.3 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Ví nam Kalpa mẫu hiện đại.
  • Gồm 6 ngăn để đựng thẻ, 2 ngăn đựng giấy tờ xe và 2 ngăn đựng tiền.

 

Review

Inline Feedbacks
View all comments

Ví nam Kalpa size M – màu Đen

650.000 VND

Kích thước12 × 9.3 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Ví nam Kalpa mẫu hiện đại.
  • Gồm 6 ngăn để đựng thẻ, 2 ngăn đựng giấy tờ xe và 2 ngăn đựng tiền.

 

Review

Inline Feedbacks
View all comments