ví đứng nam 0022 kalpa- xanh rêu

760.000 VND

Kích thước9.2 × 11.7 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Chất liệu da bò
  • Style hiện đại
  • 1 ngăn đựng tiền, 6 ngăn đựng thẻ và 2 ngăn đựng cardvisit (hoặc đựng thẻ tuỳ ý)

Review

Inline Feedbacks
View all comments
Mã sản phẩm: 0022 Danh mục: , Tags: , , , ,

ví đứng nam 0022 kalpa- xanh rêu

760.000 VND

Kích thước9.2 × 11.7 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Chất liệu da bò
  • Style hiện đại
  • 1 ngăn đựng tiền, 6 ngăn đựng thẻ và 2 ngăn đựng cardvisit (hoặc đựng thẻ tuỳ ý)

Review

Inline Feedbacks
View all comments
Mã sản phẩm: 0022 Danh mục: , Tags: , , , ,

ví đứng nam 0022 kalpa- xanh rêu

760.000 VND

Kích thước9.2 × 11.7 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Chất liệu da bò
  • Style hiện đại
  • 1 ngăn đựng tiền, 6 ngăn đựng thẻ và 2 ngăn đựng cardvisit (hoặc đựng thẻ tuỳ ý)

Review

Inline Feedbacks
View all comments
Mã sản phẩm: 0022 Danh mục: , Tags: , , , ,