Ví dài Da Dê Alran cao cấp – Màu Xám

1.500.000 VND

Trọng lượng200 kg
Kích thước10 × 20 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • May thủ công.
  • Ví gồm : 3 ngăn để tiền và điện thoại  và 1 ngăn có khoá kéo.

Review

Inline Feedbacks
View all comments

Ví dài Da Dê Alran cao cấp – Màu Xám

1.500.000 VND

Trọng lượng200 kg
Kích thước10 × 20 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • May thủ công.
  • Ví gồm : 3 ngăn để tiền và điện thoại  và 1 ngăn có khoá kéo.

Review

Inline Feedbacks
View all comments

Ví dài Da Dê Alran cao cấp – Màu Xám

1.500.000 VND

Trọng lượng200 kg
Kích thước10 × 20 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • May thủ công.
  • Ví gồm : 3 ngăn để tiền và điện thoại  và 1 ngăn có khoá kéo.

Review

Inline Feedbacks
View all comments