bao đựng mắt kính đen phối vàng bò

430.000 VND

Kích thước17 × 6.5 × 1.5 cm
Sản xuất

Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

 • Sản phẩm có đai đeo dây nịt, có thể lựa chọn không gắn đai đeo.
 • Vừa cả kính mát và kính cận.
 • Sản phẩm thủ công, đẹp, thời trang.
 • Thích hợp cả người trẻ và người lớn tuổi.

Review

Inline Feedbacks
View all comments

bao đựng mắt kính đen phối vàng bò

430.000 VND

Kích thước17 × 6.5 × 1.5 cm
Sản xuất

Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

 • Sản phẩm có đai đeo dây nịt, có thể lựa chọn không gắn đai đeo.
 • Vừa cả kính mát và kính cận.
 • Sản phẩm thủ công, đẹp, thời trang.
 • Thích hợp cả người trẻ và người lớn tuổi.

Review

Inline Feedbacks
View all comments

bao đựng mắt kính đen phối vàng bò

430.000 VND

Kích thước17 × 6.5 × 1.5 cm
Sản xuất

Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

 • Sản phẩm có đai đeo dây nịt, có thể lựa chọn không gắn đai đeo.
 • Vừa cả kính mát và kính cận.
 • Sản phẩm thủ công, đẹp, thời trang.
 • Thích hợp cả người trẻ và người lớn tuổi.

Review

Inline Feedbacks
View all comments