Ví ngắn dạng gấp

750.000 VND

Kích thước9.5 × 11.7 × 2 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Chất liệu da bò, may thủ công.
  • Mẫu ví nhỏ gọn, tiện lợi.
  • Ví gồm : 6 ngăn bỏ thẻ, 3 ngăn để giấy tờ xe cũ và 1 ngăn lớn để tiền.

Review

Inline Feedbacks
View all comments

Ví ngắn dạng gấp

750.000 VND

Kích thước9.5 × 11.7 × 2 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Chất liệu da bò, may thủ công.
  • Mẫu ví nhỏ gọn, tiện lợi.
  • Ví gồm : 6 ngăn bỏ thẻ, 3 ngăn để giấy tờ xe cũ và 1 ngăn lớn để tiền.

Review

Inline Feedbacks
View all comments

Ví ngắn dạng gấp

750.000 VND

Kích thước9.5 × 11.7 × 2 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Chất liệu da bò, may thủ công.
  • Mẫu ví nhỏ gọn, tiện lợi.
  • Ví gồm : 6 ngăn bỏ thẻ, 3 ngăn để giấy tờ xe cũ và 1 ngăn lớn để tiền.

Review

Inline Feedbacks
View all comments