ví nam 0021

450.000 VND

Kích thước7.5 × 11 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Chất liệu da bò
  • Style hiện đại
  • 1 ngăn đựng tiền, 4 ngăn đựng thẻ và 2 ngăn đựng cardvisit (hoặc đựng thẻ tuỳ ý)

Review

Inline Feedbacks
View all comments
Mã sản phẩm: 0021 Danh mục: ,

ví nam 0021

450.000 VND

Kích thước7.5 × 11 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Chất liệu da bò
  • Style hiện đại
  • 1 ngăn đựng tiền, 4 ngăn đựng thẻ và 2 ngăn đựng cardvisit (hoặc đựng thẻ tuỳ ý)

Review

Inline Feedbacks
View all comments
Mã sản phẩm: 0021 Danh mục: ,

ví nam 0021

450.000 VND

Kích thước7.5 × 11 × 1.5 cm
Chất liệu

Màu sắc

Thương hiệu

Kalpa

  • Chất liệu da bò
  • Style hiện đại
  • 1 ngăn đựng tiền, 4 ngăn đựng thẻ và 2 ngăn đựng cardvisit (hoặc đựng thẻ tuỳ ý)

Review

Inline Feedbacks
View all comments
Mã sản phẩm: 0021 Danh mục: ,