Túi Kalpa đeo chéo trước ngực 01

1.800.000 VND

Kích thước25 × 16 × 2 cm
Màu sắc

Chất liệu

Thương hiệu

Kalpa

  • Túi đeo chéo đực làm từ da bò 100% và may thủ công.
  • Túi gồm 2 ngăn.

Review

Inline Feedbacks
View all comments

Túi Kalpa đeo chéo trước ngực 01

1.800.000 VND

Kích thước25 × 16 × 2 cm
Màu sắc

Chất liệu

Thương hiệu

Kalpa

  • Túi đeo chéo đực làm từ da bò 100% và may thủ công.
  • Túi gồm 2 ngăn.

Review

Inline Feedbacks
View all comments

Túi Kalpa đeo chéo trước ngực 01

1.800.000 VND

Kích thước25 × 16 × 2 cm
Màu sắc

Chất liệu

Thương hiệu

Kalpa

  • Túi đeo chéo đực làm từ da bò 100% và may thủ công.
  • Túi gồm 2 ngăn.

Review

Inline Feedbacks
View all comments