Big Sale

Kỷ niệm 8 năm thành lập Kalpa

Sale up to 40%

Đen
Nâu nhạt
250.000 VND
Đen
Nâu nhạt
280.000 VND
Nâu nhạt
Vàng
239.000 VND
Nâu đậm
Đen
299.000 VND
300.000 VND
Xanh dương
Đen
Vàng
277.000 VND
Xanh dương
Đen
277.000 VND
Xanh dương
Nâu nhạt
277.000 VND
Xanh dương
Xanh Oliu
Đen
Vàng
155.000 VND
Xanh dương
Xanh Oliu
125.000 VND