Big Sale

Kỷ niệm 8 năm thành lập Kalpa

Sale up to 40%

Đen
Nâu nhạt
Original price was: 350.000 VND.Current price is: 250.000 VND.
Original price was: 1.800.000 VND.Current price is: 1.200.000 VND.
Đen
Nâu nhạt
Original price was: 350.000 VND.Current price is: 280.000 VND.
Nâu nhạt
Vàng
Original price was: 450.000 VND.Current price is: 239.000 VND.
Nâu đậm
Đen
Original price was: 350.000 VND.Current price is: 299.000 VND.
Original price was: 450.000 VND.Current price is: 300.000 VND.
Xanh dương
Đen
Vàng
Original price was: 350.000 VND.Current price is: 277.000 VND.
Xanh dương
Đen
Original price was: 350.000 VND.Current price is: 277.000 VND.
Xanh dương
Nâu nhạt
Original price was: 400.000 VND.Current price is: 277.000 VND.
Xanh dương
Xanh Oliu
Đen
Vàng
Original price was: 240.000 VND.Current price is: 155.000 VND.
Tím
Xanh dương
Xanh mint
Original price was: 250.000 VND.Current price is: 99.000 VND.
Xanh dương
Xanh Oliu
Original price was: 240.000 VND.Current price is: 125.000 VND.